Om

DET DU HAR RÄCKER!

"Kyrka i småstad" är en konferens som startades i Gränna under 2018 och som därefter hållits årligen i Gränna samt 2 gånger i Ursviken i Norrland. Initiativtagare är Niklas Hallman, dåvarande pastor i Gränna Pingst. Numera bärs visionen av församlingarna i Gränna och Ursviken. 


En konferens där vi tillsammans upptäcker Guds dröm för den lilla stad där du bor. 

 

Den största behållningen av konferensen får man genom att komma som ett team från er församling.

 

Mer information om pris och program kommer inom kort. 

 

I samarbete med Bilda

Välkommen till samtalet:

 

– Hur tänker man stort när resurserna verkar små?

 

– Hur utvecklar man ett hållbart ledarskap som sätter både äldre och yngre, kvinnor och män till funktion?

 

– Hur kan den lilla församlingen bli en naturlig samarbetsparter i samhälle, skola, näringsliv, idrotts- och kulturvärlden?

 

– Vad händer när vi slutar fokusera på antal människor och istället låter den verkliga frukten, andens gåvor, växa i våra liv?